เกี่ยวกับชุมนุม

ตราชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชน

ตราชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชน

ข้อมูลทั่วไป

  • ชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชน สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ที่ทำการชุมนุม อาคาร 1 ห้อง 303 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วัตถุประสงค์

  • ชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชน มุ่งพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและชุมชน ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเสียสละ และกระทำตนให้เป็นประโยชน์  ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา เพื่อฝึกให้นักศึกษามีใจรักในวิชาชีพ และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะและฝึกให้นักศึกษากล้าคิด กล้าแสดงออก
​อาจารย์กนกอร คำผุยที่ปรึกษาชุมนุม
วิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชน
นายธเนศพล แสงจันดา​​​​ประธานชุมนุม
วิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชน
นางสาวรุ่งบุษบัน​ ไชยชาติรองประธานชุมนุม
วิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชน
​นายคิมหัน ปะตังพลังรองประธานชุมนุม
วิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชน

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - science@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000015734
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
28
36
64
15595
420
648
15734
© 2020 Science , RMU. All rights reserved.