กิจกรรมสาขาวิชา

กิจกรรมสัมมนาการฝึกประสบการวิชาชีพ (การทดลองสอน) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมสัมมนาการฝึกประสบการวิชาชีพ (การทดลองสอน) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 ศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน การจัดนิทรรศการสื่อการสอน และการประสื่อการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม


© 2020 Science , RMU. All rights reserved.