กิจกรรมชุมนุม

1

กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ รวมใจครูวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

​​กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ รวมใจครูวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ และยังมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2

กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

​​กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงความเคารพต่อครูผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการเคารพในวิชาชีพของคณะที่กำลังศึกษาอยู่
3

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

​​กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่นักศึกษาในชุมนุม ฯ ศึกษามาและเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อีกด้วย
4

​กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3เป็นกิจกรรมที่ชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยจากกิจกรรมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีปฏิภาณไหวพริบ ให้นักศึกษารู้จักความมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา การเคารพกฎ กติกา และความรักสามัคคีในหมู่คณะ และยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
5

กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมลอยกระทงเป็นกิจกรรมที่ชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา
6

​กิจกรรมค่ายครูวิทย์อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

เป็นกิจกรรมดำเนินการโดยนักศึกษาชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 1-4 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเกิดความสามัคคีในหมู่นักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาชีพให้เข้มแข็ง พัฒนาและส่งเสริมความเป็นครูแก่นักศึกษาชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชน เสริมสร้างการเรียนรู้การมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อ เกิดทักษะทางสังคม และเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
7

​กิจกรรมบายเนียร์

กิจกรรมบายเนียร์ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาชุมนุมวิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมอำลารุ่นพี่ชั้นปีที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขา

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - science@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000015721
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15
36
51
15595
407
648
15721
© 2020 Science , RMU. All rights reserved.