ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตทางด้านวิชาชีพครู โดยการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการหลักสูตร 2542 และมีการปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2549 (หลักสูตร 5 ปี) ตามมาตรฐานการเรียนรู้คุรุสภา 9 มาตรฐาน และเพื่อสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีการปรับปรุงฉบับ 2556 (หลักสูตร 5 ปี) และปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้คุรุสภา 11 มาตรฐาน และเพื่อสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีการปรับปรุงหลักสูตร 2557 (หลักสูตร 5 ปี) และมีการปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2562 (หลักสูตร 4ปี) (หลักสูตรปัจจุบัน) โดยสถานที่ตั้ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80  ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

 

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - science@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000015730
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
24
36
60
15595
416
648
15730
© 2020 Science , RMU. All rights reserved.