ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Image
  • รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โครงการรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 
  • ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562

© 2020 Science , RMU. All rights reserved.