ข้อมูลการบรรจุ

ข้อมูลบัณฑิตได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครู/ครูผู้ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล วันที่รับบรรจุแต่งตั้ง สถานศึกษา/สังกัด ประเภท ภาพ

1

470147131

นายอรรถสิทธิ์ อุดรรัตน์

(ทุน คบ 5 ปี รุ่นที่ 1)

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านชัยศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

 

2

470147130

นายเสริมวิทย์ อ่อมไหล

18 มิถุนายน 2555

โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว อ.เสนา

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 

3

520147209

นางสาวจินตนา จ่ามีเคน

20 มกราคม 2558

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ต.สิงหนาท

อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2

 

4

533410090250

นายอัครพล ราโช

21 กันยายน 2558

โรงเรียนตาเบาวิทยา

อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

สังกัด สพม.33

 

5

533410090329

นางสาวศุภลักษณ์ หาญอาษา

20 ตุลาคม 2558

โรงเรียนบ้านหลุบเลา
สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1

 

6

533410090246

นายนิวัฒน์ สุรันนา

16 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนวัดนาบุญ

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2

 

7

533410090215

นางสาวเดือนเพ็ญ สังคะพันธ์

 

1 ธันวาคม 2558

โรงเรียนมูลนิธิศึกษา อ.บางสะพานน้อย

จ.ประจวบคีรีขันธ์

สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 

8

510147114

นางสาวมยุรี เทกอง

4 มกราคม 2559

โรงเรียนวัดพลงไสว จังหวัดระยอง

สพป.ระยอง เขต 2

 

9

533410090249

นายสุพัฒนพงค์ สารพล

 

5 มกราคม 2559

โรงเรียนบ้านกวางดีด

อ.นาจะหลวย

จ.อุบลราชธานี

สพป.อุบลราชธานี เขต 5

 

10

533410090324

นางสาววิภารัตน์ แสงเจริญ

 

15 มกราคม 2559

โรงเรียนบ้านดงบาก

ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

สพป. สกลนคร เขต 2

 

11

520147240

นางสาวอนุสรา สายแสน

9 กุมภาพันธ์ 2559

โรงเรียนบ้านสามยอด

อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 4

 

12

510147136

นายชาญ วังยายฉิม

 

25 มีนาคม 2559

โรงเรียนวัดสุตธรรมารา  จังหวัดนครนายก

สพป.นครนายก

 

13

533410090105

นางสาวจารุณี.สังสถิตย์

23 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
สังกัดกระทรวงมหาไทย

 

14

533410090133

นางสาวสุ​จิตรา​ สุ​กุฎี​

 

16 มิถุนายน 2559

โรงเรียนวัด​ปลูก​ศรัทธา​ แขวงลาดกระบัง​ เขต​ลาดกระบัง​กรุงเทพ​มหานคร​

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

15

533410090144

นายภาณุพงศ์​ สมบัติพล

14 กรกฎาคม​ 2559

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา​

ต.ขุย​ อ.ลำทะเมนชัย​ จ.นครราชสีมา

สังกัด​ สพป.นครราชสีมา​ 7
สพฐ.​ กระทรวงศึกษาธิการ

 

16

533410090352

นางสาวกมลวรรณ ภักดี

8 สิงหาคม 2559

โรงเรียนบ้านผาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

 

17

533410090141

นายชวลิต ครโสภา

15 สิงหาคม 2559

โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230

สังกัด สพป. สกลนคร เขต 1

 

18

543410090124

นางสาวพรสุดา โสมณวัฒน์

 

25 ตุลาคม 2559

โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฎร์พัฒนา) ต.ฟ้าหยาดอ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

สพป.ยโสธร เขต 1

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

19

543410090141

นายปิยะวัฒน์ คองสี

25 ตุลาคม 2559

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง

อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

สพป.มหาสารคาม เขต 2

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

20

520147232

นางสาวศันสนีย์. ยานสุวรรณ์

25 ตุลาคม 2559

โรงเรียนดอนยานางศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สพป.กาฬสินธุ์เขต2

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

21

543410090343

นายสหัสชัย ทองเกษม

16 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง

จังหวัดหนองคาย

 สพป. นค เขต 1 (พ.ศ. 2558)


ปัจจุบันโรงเรียนบัวน้อยวิทยา

จังหวัดศรีสะเกษ สพม.28

 

22

543410090324

นางสาวสุณิสา วิเศษสิทธิ์

17 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก  

จังหวัดสระแก้ว

สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

 

23

533410090328

นางศิรินันท์ วรสาร

25 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก

ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต2

 

24

533410090337

น.ส.เสาวนีย์ ศรีประดิษฐ์

1 ธันวาคม 2559

โรงเรียนบ้านกุดแข้

ต.กุดแข้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สังกัด สพป.มุกดาหาร

 

25

543410090203

นางสาวขวัญฤดี มะระโช

6 ธันวาคม 2559

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

 

26

533410090112

นางสาวดารวรรณ โสภาศรี

9 ธันวาคม 2559

โรงเรียนผดุงนารี ต.ตลาด อ.เมือง

จ.มหาสารคาม สพม.26

 

27

533410090325

นางสาววิรัญญา ผลเลิศ

9 ธันวาคม 2559

โรงเรียนโนนราษีวิทยา

อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

สังกัด สพม เขต 26

 

28

533410090321

นางสาววนาลี นามนสาร

16 ธันวาคม 2559

โรงเรียนวัดท้องคุ้งไพโรจน์ประชาสรรค์
จังหวัดชลบุรี
สังกัด สพป.ชลบุรี เขต1

 

29

533410090218

นางสาวพนมภรณ์ ศรีโคตร

23 ธันวาคม​ 2559

โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต​ 1

 

30

533410090137

นางสาวสาวสุวารัตน์ โกสียรัตน์

9 มกราคม 2560

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ

อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 5

 

31

533410090314

นางสาวเบญจมาศ แสงรีย์
 

25 มกราคม 2560

โรงเรียนบ้านใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ศก. เขต3

 

32

533410090247

นายพงศกร โยธาจันทร์

25 มกราคม 2560

โรงเรียนบ้านขี้นาค ต.ตูม
อ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

 

33

520147225

นางสาวแพรวเพชร ทบพักตร์

30 มกราคม 2560

โรงเรียนวัดนาผักขวง

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1

 

34

533410090347

นายพิศนุ เชตะวัน

1 กุมภาพันธ์ 2560

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

สพม เขต 9

 

35

533410090362

นางสาวระพีพรรณ สุชัยยะ

3 เมษายน 2560

โรงเรียนบ้านเสาเล้า

อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
สังกัด สพป.นครพนม เขต2

 

36

543410090316

น.ส.เยาวลักษณ์ เอกพิมพ์

5 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนบ้านกุดสะกอย

อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

สังกัด สพป.สกลนครเขต1

 

37

553410090144

นายวุฒิศักดิ์ โสรส

5 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนบ้านโนนสวาง
ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน อ.อุบลราชธานี

สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5

 

38

553410090146

นายสรณัฐ เทศารินทร์

1 มิถุนายน 2560

โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

 

39

543410090311

น.ส.พัชรินทร์ ประสมศรี

1 มิถุนายน 2560

โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
สพม.30

 

40

543410090217

นางสาวสกุลเกตุ บัวศรี

2 มิถุนายน 2560

โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สพป.ระยอง เขต 1

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

41

543410090301

นางสาวนุจรี ภักดีแก้ว

2 มิถุนายน 2560

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

สังกัด สพป.รย.1

 

42

553410090117

นางสาวภัทราภรณ์ กิมพา

16 มิถุนายน 2560

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว

จ.ปทุมธานี
สังกัด สพม.เขต 4

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

43

533410090148

นายวุฒินันท์ สมบูรณ์

16 มิถุนายน 2560

โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
สำนักงานเขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
กระทรวงมหาดไทย

 

44

54341009035

นายกิตติพงศ์ สีเทา

14 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนบ้านกุดเชือก จังหวัดขอนแก่น

สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2

 

 

45

553410090209

นางสาวดวงดาว ลังภูรี

24 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(10ปี สปช.) จ.สมุทรปราการ

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

46

520147245

นายธีระพล คำมี

1 สิงหาคม 2560

โรงเรียนบ้านเชียงยืน
สพป .มหาสารคาม เขต 3

สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

 

47

510147142

นายศตวรรษ ปานธรรม

16 สิงหาคม 2560

โรงเรียนบ้านไร่จันดี จังหวัดระยอง

สพป.ระยอง เขต1

 

48

543410090319

นางสาววริศรา ชาวเวียง

25 สิงหาคม 2560

โรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดสุรินทร์

สพป.สุรินทร์ เขต 2
ปัจจุบัน โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน
สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

 

49

553410090229

นางสาวสุชาวดี พลพุทธา

 

1 กันยายน 2560

โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง

ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษเขต 3

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

50

553410090211

นางสาวนริศรา วันดี

14 กันยายน 2560

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง ต.เขมราฐ

อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี สพป.อบ.เขต 2สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

51

533410090312

นางสาวตติยา จินดา

14 กันยายน 2560

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 2

 

52

553410900112

นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์

 

2 ตุลาคม 2560

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น สพป.ขก.เขต 1

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

53

553410090123

นางสาววีร​ยา​ พล​สวัสดิ์​

2​ ตุลาคม​ 2560  

โรงเรียนชุมชนโนน​แสน​สุข
อ.ชนบท​ จ.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น​ เขต​2

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

54

553410090234

นางสาวอรพรรณ สวาสดี

2 ตุลาคม 2560

โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า

อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

55

553410090135

นางสาวอรวรรณ สอนสุข

2​ ตุลาคม​ 2560

โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น​ เขต​2

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

56

553410090116

นางสาวพิชญา จันทร์จำปา

2​ ตุลาคม​ 2560

โรงเรียนบ้านเซิม
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต​2

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

57

553410090239

นายจิรกฤต วรรณ​มะ​รักษา​

2​ ตุลาคม​ 2560

โรงเรียนอนุบาลลเขาสวนกวาง
อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต​ 4

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

58

543410090308

นางสาวพรทิพย์​ พรรณนา

10 ตุลาคม 2560

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

แขวง/เขตมีนบุรี​ กรุงเทพมหานคร​ 10510​
สพม.​  กรุงเทพมหานคร เขต 2​

 

59

543410090304

นางสาวประริศตา ขั้วทา

10 ตุลาคม 2560

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร

สพม.สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

60

533410090156

นางสาวปิยะนุช ภูทองเงิน

16 ตุลาคม 2560

โรงเรียนผ่องพลอยอนุสร์

แขวง/ เขต​บางนา กรุงเทพ​มหานคร

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

61

543410090333

นางสาวพัทธ์ธีรา ทุงฤทธิ์

 

1 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด  จังหวัดระยอง

สังกัด สพป.รย.2

 

62

533410090142

นายโชคชัย มงคลชู

1 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนวัดลาดพร้าว
สำนักงานเขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

63

54XXXXXXXXX

นางสาวสุทธิชา เจริญไชย

9 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) จังหวัดชัยภูมิ
สังกัด สพป.ชย.3

 

64

543410090225

นางสาวอภิญญา ปัญญาวิบูลย์

1 ธันวาคม 2560

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
สพม.25

 

65

553410090237

นางสาวอุทุมพร ชิณโพคัง

12 ธันวาคม 2560

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง อ.รัตนบุรี

จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ 2

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

66

553410090208

นางสาวณัฐวรรณ ลาสิทธิ์

18 ธันวาคม 2560

โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 จ.สกลนคร

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

67

553410090136

นางสาวอรุณวรรณ จันทรัตน์
รหัสประจำตัวนักศึกษา

21 ธันวาคม 2560

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค

 จ.กรุงเทพมหานคร

สพป. กรุงเทพมหานคร

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

68

​543410090108

นางสาวจุฑารักษ์​ ศิลาเกตุ

26 ธันวาคม 2560

โรงเรียนสิงห์สมุทร

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สพม.18 (ชลบุรี-ระยอง)

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

69

510147110

นางสาวนุชจรินทร์ เห็มชัย

29 ธันวาคม 2560

โรงเรียนสนามบิน จังหวักขอนแก่น

 สพป.ขอนแก่น เขต1

 

70

543410090223

นางสาวหทัยภัทร ประวิสุทธิ์

9 มกราคม 2561

โรงเรียนบ้านบึงมะลู

อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

 

71

543410090328

นางสาวอโนชา ใจคง

 

18 มกราคม 2561

โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์

ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

72

553410090110

นางสาวธิดารัตน์ ไสยสิทธิ์

1 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 สังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี

 

73

543410050216

นางสาวศิริรัตน์ มีภาทัศ

1 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี
สังกัดกระทรงมหาดไทย

 

74

520147132

นางสาววิชญาพร​ แสงแก้ว

1 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนศรีเสมาวิทยา​เสริม​

อ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
สังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

75

543410090305

นางสาวปริญญานุช ขุมเงิน

15 มีนาคม 2561

โรงเรียนบ้านแดง ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต3

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

76

543410090320

นางสาววีรนุช ลีเลิศ

4 เมษายน 2561

โรงเรียนวัดหนองยาง สิงห์ศักดิ์จันทร์ราษฎร์สามัคคี

สังกัด สพฐ สพป.ชลบุรี เขต 1

 

77

553410090104

นางสาวจันจิรา ประกอบผล

5 เมษายน 2561

โรงเรียนบ้านหนองไทร

ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

สพป.นครราชสีมาเขต 5

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

78

533410090151

นางมิ่งเมือง แก้วสีดา

18 เมษายน 2561

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

สพม.3

 

79

553410090219

นางสาวรัชนก วันน้อย

26 เมษายน 2561

โรงเรียนบ้านขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ 3

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

80

553410090114

นางสาวปัฐน์ธินันต์ ไชยมูล

26 เมษายน 2561

โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่

อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

สังกัด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต1


ย้ายไปบรรจุที่ รร.อนุบาลวังสามหมอ

จ.อุดรธานี สังกัด สพป.อุดรธานี

 

81

553410090120

นางสาวเรณุกา จันทะวงษ์

25 มิถุนายน 2561

โรงเรียนวัดนิมมานรดี
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สังกัดกรุงเทพมหานคร

 

82

543410090307

นางสาวปิยนุช อาจคำพันธ์

25 มิถุนายน 2561

โรงเรียนวัดสะแกงาม

สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

สังกัดกระทรวงมหาดไทย
สังกัดกรุงเทพมหานคร

 

83

553410090224

นางสาวศศิประภา คิดอ่าน

25 มิถุนายน 2561

โรงเรียนวัดอุดมรังสี ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
สังกัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย

 

84

543410090140

นายบรรพต เลขะสาร

25 มิถุนายน 2561

โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ

กรุงเทพมหานคร

สังกัด กทม.

 

85

543410090142

นายพงษ์ธเนศ คนซื่อ

1 ตุลาคม 2561

โรงเรียนห้วยตาเปอะ

ต.บ้านค้ออ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร

 

86

563410090121

นางสาววิลาวรรณ ศิลารักษ์

17 ตุลาคม 2561

โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 

อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

 

87

543410090202

นางสาวขนิษฐา ศรีโสดา

1 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

88

533410090310

นางสาวชลัญญา คำบอน

1 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนวัดท่าข้าม แขวงท่าข้าม

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
สังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

89

533410090147

นายวิศรุต สุริยประพันธ์

1 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

กระทรวงมหาดไทย

 

90

553410090108

นางสาวญาดา บุญศรี

1 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง

ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ

จ.ฉะเชิงเทรา
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

 

91

543410090206

นางสาวจิราวรรณ. อนันตพัฒน์

1 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล

สำนักงานเขตหนองแขม

สังกัดกรุงเทพมหานคร

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

92

553410090129

นางสาวสุจิตรา รัตนปัญญา

 

1 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนบ้านนาทาม

ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

สพป.มุกดาหาร

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

93

563410090114

นางสาวพรพรรณ สุระภักดิ์

1 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่

ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 4

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

94

563410090124

นางสาวศิริพร จันทแพน

8 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

สพม เขต 30

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

95

553410090111

นางสาว นรากร ภูเพ่น

12 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

สพป.อด.เขต 2

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

96

553410090130

นางสาวสุณิสา ระติเดช 

15 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย
สังกัด สพม.เขต 19

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

97

553410090106

นางสาว ชญาดา นิลรักษา

3 ธันวาคม 2561

โรงเรียนบ้านโพนสวาง

ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม สพป.มค.เขต 1

 

98

553410090247

นายสุทธิภัทร ภูกัลป์

12 ธันวาคม 2561

โรงเรียนบ้านระไซร์ จ.สุรินทร์

สังกัด สพป.สร. 1

 

99

543410090131

นางสาววนิดา คำสา

2 มกราคม 2562

โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

100

543410090313

นางไพลิน น้อยบาท

8 มกราคม 2562

โรงเรียนบ้านเขาปูน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สังกัด สพฐ สพป.ปราจีนบุรี เขต2

 

101

553410090228

นางสาวสิริกรานต์ กุฎีงาม

1 เมษายน 2562

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

102

553410090127

นางสาวศิวรรณา สมีพันธ์

25 เมษายน 2562

โรงเรียนวัดไชยธารา

ต.คลองอุดมชลจร

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

สพป. ฉะเชิงเทราเขต 1

 

103

563410090135

นายจิระพน วงษ์แดง

25 เมษายน 2562

โรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ สพม เขต 30

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

104

553410090139

สิบเอกณัฐพงษ์ ศรีภักดี

1 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนบ้านโนนผักชี

ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 5

 

105

533410090356

นางสาวศิริวรรณ ชลเทพ

13 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่

จังหวัดมุกดาหาร
สพป. มุกดาหาร

 

106

543410090132

นายกลยุทธ ปาปะไพ

13 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนบ้านป่าเตย

ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร

 

107

520147228

นางสาวรติกร อัศวภูมิ

13 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ

อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

 

108

553410090225

นางสาวศศิวรรณ ถิตย์รัศมี 

15 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี สพป.อด.เขต 2

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

109

563410090112

นางสาวธนินทรา คุณพรม

27 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่

ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

สพป.มหาสารคาม

 

110

553410090141

นายปริญญา​ สีตุ้ยเลิง

4​ มิถุนายน 2562

โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก จังหวัดชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

 

111

533410090125

นางสาวระพีพร รัตนวิชิต

23 สิงหาคม 2562

โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

 

112

573410090109

นางสาวรัชนีกร ตุ้ยศักดา

4 ตุลาคม 2562

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

113

573410090119

นางสาวอรุณรัตน์ สีพิมพลอย

4 ตุลาคม 2562

โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์

จังหวัดมหาสารคาม

สังกัด สพป. มหาสารคาม เขต 3

โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

114

533410090309

นางสาวชนิกานต์ ทานะขันธ์

23 สิงหาคม 2562

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ต.บ้านยาง
อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1

 

115

553410090148

นายอลงกรณ์ บุ่นวรรณา

28 ธันวาคม 2560

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

 

116

553410090216

นางพิมพ์พันธุ์ บุ่นวรรณา

5 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนบ้านวังปลาหมู
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

 

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - science@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000015718
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
12
36
48
15595
404
648
15718
© 2020 Science , RMU. All rights reserved.